.

Aktuality

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém dle zákona č....
Mapa


WaldviertlerSparkasse

Služby

« Zpět na služby

Služby komerční bezpečnosti

 • stálá a externí ostraha a ochrana objektů, majetku a osob

STÁLÁ OSTRAHA OBJEKTŮ zahrnuje:

- kontrolu oprávněnosti vtupu do objektu na základě platného zaměstnaneckého průkazu

- kontrolu obsahu příručních zavazadel

- zajištění evidence návštěv

- zabránění ztrátám, rozkrádání, zničení a zneužití majetku

- kontrolu a evidenci všech vozidel při vjezdu do objektu a výjezdu z něj

- kontrolu stavu a neporušenosti budov a oplocení, atd.

 • doprovod a přepravu finančních hotovostí a cenných zásilek
 • doprovod a zajištění bezpečnosti hostů a obchodních partnerů našich odběratelů
 • připojení objektů na PCO s výjezdem zásahového vozidla při jeho napadení
 • konzultační a poradenská činnost

* Jednotlivé druhy mohou být efektivně kombinovány dle požadavků zákazníků.

Výhody dodavatelské formy ostrahy

A. Ekonomická oblast

 • náklady na ostrahu zajišťovanou dodavatelsky jsou z hlediska daní také nákladovou položkou,
 • jsou jen o něco málo vyšší než náklady na vlastní pracovníky,
 • odpadá povinnost odvodů vůči státu, proplácení dovolené, proplácení nemocenské při pracovní neschopnosti atd.,
 • odběratel nemá náklady na materiální vybavení ostrahy,
 • nehradí náklady na přípravu jejích příslušníků.

A. Organizační oblast

 • za organizaci ostrahy zcela zodpovídá dodavatel.
 • dřívější problémy při nemocnosti nebo dovolených vlastních pracovníků ostrahy jsou přeneseny na dodavatele,
 • odběratel nemusí provádět přípravu pracovníků ostrahy, složitost přijímání (popř.propouštění) pracovníků ostrahy, jejich přihlašování na OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu je věcí dodavatele,
 • výhodou pro odběratele je i výkon ostrahy zaměstnanci jiného subjektu, kteří nemají na zaměstnance odběratele žádnou osobní vazbu,
 • možnost operativní změny rozsahu výkonu služeb (např.rozšíření počtu pracovníků ostrahy při krátkodobých akcích - úpravy střeženého objektu, další výstavba atd.),
 • systematická kontrolní činnost výkonu ostrahy dodavatelem,
 • možnost zařazení technických prvků do ostrahy ze strany dodavatele aj.
« Zpět na služby