.

Aktuality

Nabídka brigády

Do našeho organizačního týmu hledáme bri...

Tipy na výlety

Při návštěvě naší ubytovny máte spous...
Mapa


WaldviertlerSparkasse

Služby

« Zpět na služby

Služby komerční bezpečnosti

 1. stálá a externí ostraha a ochrana objektů, majetku a osob

  STÁLÁ OSTRAHA OBJEKTŮ zahrnuje

  • kontrolu oprávněnosti vstupu do objektu na základě platného zaměstnaneckého průkazu
  • kontrolu obsahu příručních zavazadel
  • zajištění evidence návštěv
  • zabránění ztrátám, rozkrádáním, zničením, a zneužití majetku
  • kontrolu a evidence všech vozidel při vjezdu a výjezdu z objektu
  • kontrolu stavu a neporušenosti budov a oplocení, atd.
 2. doprovod a přepravu finančních hotovostí a cenných zásilek
 3. doprovod a zajištění bezpečnosti hostů a obchodních partnerů našich odběratelů
 4. připojení objektů na PCO s výjezdem zásahového vozidla při jeho napadení
 5. konzultační a poradenská činnost

* Jednotlivé druhy mohou být efektivně kombinovány dle požadavků zákazníků.

Výhody dodavatelské formy ostrahy

A. Ekonomická oblast

 • náklady na ostrahu zajišťovanou dodavatelsky jsou z hlediska daní také nákladovou položkou,
 • jsou jen o něco málo vyšší než náklady na vlastní pracovníky,
 • odpadá povinnost odvodů vůči státu, proplácení dovolené, proplácení nemocenské při pracovní neschopnosti atd.,
 • odběratel nemá náklady na materiální vybavení ostrahy,
 • nehradí náklady na přípravu jejích příslušníků.

A. Organizační oblast

 • za organizaci ostrahy zcela zodpovídá dodavatel.
 • dřívější problémy při nemocnosti nebo dovolených vlastních pracovníků ostrahy jsou přeneseny na dodavatele,
 • odběratel nemusí provádět přípravu pracovníků ostrahy, složitost přijímání (popř.propouštění) pracovníků ostrahy, jejich přihlašování na OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu je věcí dodavatele,
 • výhodou pro odběratele je i výkon ostrahy zaměstnanci jiného subjektu, kteří nemají na zaměstnance odběratele žádnou osobní vazbu,
 • možnost operativní změny rozsahu výkonu služeb (např.rozšíření počtu pracovníků ostrahy při krátkodobých akcích - úpravy střeženého objektu, další výstavba atd.),
 • systematická kontrolní činnost výkonu ostrahy dodavatelem,
 • možnost zařazení technických prvků do ostrahy ze strany dodavatele aj.

 

« Zpět na služby