.

Aktuality

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém dle zákona č....
Mapa


WaldviertlerSparkasse

Služby

« Zpět na služby

Postup při poskytování služeb komerční bezpečnosti

Bezpečnostní analýza, základní realizační záměr ostrahy a ochrany

Zahájení ochrany objektů (majetku a osob) a jiných bezpečnostních zájmů podnikatelských subjektů by nemělo být realizováno bez profesionálního a kvalifikovaného zpracování komplexní bezpečnostní analýzy.

Z bezpečnostní analýzy pak vychází základní realizační záměr ostrahy (u menších objektů lze zpracovat přímo real.záměr) a dále je pak podrobně rozpracován v prováděcím předpise (směrnici), který upravuje činnost pracovníků ostrahy při výkonu služby, jejich práva, povinnosti, řešení některých situací atd.

Prováděcí předpis připravují odborníci divize ostrahy, kteří jej konzultují s vedením (popř.pověřeným pracovníkem) odběratele a po dosažení shodných stanovisek se stává prováděcí předpis ostrahy nedílnou součástí uzavřené obchodní smlouvy.

Bez ohledu na velikost střeženého objektu, jeho velikost, zaměření a další, lze obecně uvést tyto základní úkoly, které při stálé ostraze objektů naši pracovníci zabezpečují :

  • kontrola oprávněnosti vstupu osob,
  • kontrola obsahu příručních zavazadel,
  • evidence návštěv,
  • zabraňování ztrátám, rozkrádání, zničení a zneužití střeženého majetku,
  • kontrola a evidence vozidel při vjezdu a výjezdu,
  • kontrola stavu objektu,
  • pozornost je věnována protipožárním opatřením, úniku plynu, vody aj.,
  • plnění základních úkolů z oblasti CO (oznámení, vyhlášení signálů, mobilizace objektových jednotek a družstev, regulace a organizace pohybu vozidel a osob)

Kontrolní činnost

Součástí každého realizačního záměru je také kontrolní činnost, která naší společnosti i odběrateli dává přehled o plnění smluvních ujednání. Základní kontrolní systém je tvořen osobní kontrolou službu konajících dispečerů, posádkami pohotovostních vozidel a na některých (větších) objektech elektronickým kontrolním zařízením.

Uvedená zařízení systémů obchůzkové kontroly např. SOK spočívají v instalaci miniaturních el.čipů na vybraných místech v objektu, které po přiložení snímače TPU v něm zaznamenají datum a přesný čas obchůzky. Údaje o obchůzkové činnosti jsou přeneseny do počítače a kdykoliv je možné provést kontrolu za libovolné období, popř. vytisknout pro odběratele požadovaný přehled.

« Zpět na služby