.

Aktuality

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém dle zákona č....
Mapa


WaldviertlerSparkasse

Služby

« Zpět na služby

Personální zabezpečení

  • Výběr pracovníků pro výkon ostrahy a ochrany probíhá dle interních kriterií, které jsou v souladu s platnou legislativou. Pracovníci musí splňovat fyzické a duševní předpoklady, požadavek bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů bez záznamu), schopnost jednat s lidmi na požadované úrovni v každé situaci.
  • Výběr a přidělení pracovníků na jednotlivé zakázky se řídí požadavky odběratele a charakterem zakázky. Je samozřejmě rozdíl mezi pracovníkem vykonávajícím ostrahu na stavbě, pracovníkem přiděleným na ostrahu administrativního komplexu, nebo pracovníkem v peněžním ústavu popř. pracovníkem zabezpečujícím převoz finančních hotovostí.
  • Podle funkce (zaměření) jednotlivých pracovníků je také zabezpečována jejich periodická příprava dle dlouhodobého interního plánu divize fyzické ostrahy. Základní přípravu formou školení s příklady absolvují všichni, pracovníci určení pro plnění náročných úkolů mají nástavbovou přípravu, někteří pak specializovaný výcvik.
« Zpět na služby